mms- och mp3-funktion populärast i julklappsmobilen

Hårda klappar är populärast, det säger tre av fyra svenskar och hela 13 procent säger att de kommer att köpa en mobiltelefon i julklapp. 57 procent av de tillfrågade vill helst ha en Sony Ericsson medan 30 procent skulle välja en telefon från Nokia. Undersökningen visar också att Nokia är populärare bland kvinnor medan män i större utsträckning vill ha en telefon från Sony Ericsson. På tredje plats totalt hamnar Samsung med 7 procent.

Män gillar tv i mobilen
Det blir allt tydligare att mobiltelefonen används till mer än bara prat och allt fler skaffar telefoner med många funktioner. Hälften - 49 procent - vill att julklappsmobilen ska ha mms -funktion, tätt följt av mp3-spelare som 48 procent efterfrågar. Andra viktiga funktioner är radio och e-post som 41 respektive 38 procent efterfrågar.

– Vi har sett ett kraftigt uppsving för mms i år och fler och fler vill ha mms-funktion i sin mobiltelefon. Mycket talar för att många kommer att välja en julhälsning med både text, bild och ljud i år, säger Indra Åsander, chef för segment Privat på TeliaSonera Sverige.

Undersökningen visar att kvinnor och män delvis efterfrågar olika saker. Män vill exempelvis ha positioneringtjänster, trådlös överföring samt tv i mobilen, medan kvinnor i högre grad efterfrågar funktioner såsom mms, mp3 och radio.

Lång batteritid i särklass viktigast
Lång batteritid är den egenskap som flest vill ha. Hela 83 procent anger just batteritiden som viktig. Andra egenskaper som lyftas fram i undersökningen är stor skärm (47 procent) och att mobilen är stötsäker (45 procent). Däremot är det mindre intressant om telefonen har utbytbara skal, rätt färg eller är designad.

Om undersökningen
Telia har frågat 9 346 svenskar om julen. Hela Sverige är representerat. Respondenterna är kunder hos Telia. Fältperioden var den 25 november till den 30 november 2005.
_______________________________________________
Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
Presstjänsten, TeliaSonera Sverige, segment Privat, 020-77 58 30

TeliaSonera är det ledande kommunikationsföretaget i Norden och Baltikum. I slutet av december 2004 hade TeliaSonera 15 411 000 mobila kunder (51 359 000 inkl delägda bolag), 8 312 000 fast telefonikunder (8 943 000 inkl delägda bolag) och 2 017 000 internetkunder (2 056 000 inkl delägda bolag). TeliaSonera är även verksamt via delägda bolag i Ryssland, Turkiet och Eurasien. TeliaSonera är noterat på Stockholmsbörsen och Helsingforsbörsen. Pro formaomsättning januari-december 2004 var 81,9 miljarder SEK (EUR 9,08 miljarder) och antalet anställda var 29 082.Om du skulle få en mobiltelefon i julklapp, vilket märke skulle du då vilja ha?

Kön Ålder
Total Man Kvinna < 35 35-50 50 <

SonyEricsson 57% 64% 47% 55% 55% 61%
Nokia 30% 25% 37% 28% 32% 28%
Siemens 3% 2% 4% 3% 3% 3%
Motorola 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Samsung 7% 5% 9% 10% 7% 4%
LG 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Panasonic 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Annan 1% 2% 1% 1% 2% 1%

Om du skulle få en mobiltelefon i julklapp, vilka funktioner/tjänster skulle du då vilja att telefonen har? (du får ange max tre alternativ)

Kön Ålder
Total Man Kvinna < 35 35-50 50 <

MMS-funktion 49% 44% 57% 60% 47% 45%
E-postfunktion 38% 40% 36% 23% 35% 49%
Trådlös överföring via
bluetooth 33% 37% 29% 38% 34% 30%
Radio 41% 41% 42% 45% 43% 37%
MP3-spelare 48% 44% 56% 70% 56% 28%
TV i mobilen 14% 16% 11% 14% 14% 13%
Positioneringstjänst 27% 34% 15% 20% 24% 34%

Om du skulle få en mobiltelefon i julklapp, vilka saker är viktigast?
Att telefonen: (du får ange max tre alternativ)

Kön Ålder
Total Man Kvinna < 35 35-50 50 <

Har utbytbara skal 2% 1% 2% 3% 1% 1%
Är vikbar 16% 14% 18% 16% 15% 16%
Har stor skärm 47% 55% 36% 41% 45% 53%
Har stora knappar 25% 28% 22% 7% 19% 43%
Är stötsäker 45% 44% 46% 37% 49% 43%
Är av rätt märke 22% 22% 21% 31% 22% 17%
Är designad 8% 7% 8% 17% 7% 3%
Har rätt färg 3% 2% 5% 7% 3% 2%
Är liten 28% 24% 35% 38% 30% 21%
Har bra batteritid 83% 82% 84% 82% 85% 81%