Nya utnämningar på TeliaSoneras koncernstab kommunikation

• Anna Augustson är från den 1 januari 2006 utsedd till ställföreträdande kommunikationsdirektör. Hon var tidigare ställföreträdande IR-ansvarig.

• Martti Yrjö-Koskinen utsågs den 1 november 2005 till IR-ansvarig på TeliaSoneras koncernkontor. Han var tidigare tillförordnad IR-ansvarig.

• Thomas Campbell-Westlind utsågs den 1 november 2005 till ansvarig för extern kommunikation. Han fortsätter som tidigare att vara ansvarig för Public Affairs.

• Ola Palm-Kallemur är från den 1 januari 2006 ansvarig för Public Relations. Han var tidigare ansvarig för extern kommunikation på TeliaSonera Sverige AB.

Samtliga fyra nyutnämnda rapporterar direkt till TeliaSoneras kommunikations- direktör Michael Kongstad.