TeliaSonera får totalansvar för ABB:s telefoni

ABB ger TeliaSonera totalansvaret för företagets telefoni i Sverige. Avtalet är på tre år och värt cirka 150 miljoner kr. I avtalet ingår uppgradering av teknisk plattform, drift och underhåll samt support. ABB har också valt TeliaSonera som deras rekommenderade leverantör av mobiltelefoni i Norden och Baltikum.

I ett första steg tar TeliaSonera över befintlig kommunikationsplattform och servicefunktionen för telefonisupport. I nästa steg migreras ABBs telefoni till en ny plattform som stödjer ökad mobilitet. Av 8 600 anknytningar kommer huvuddelen av befintliga 6 100 mobila abonnemang anslutas till den gemensamma växeln med tillhörande system för bland annat katalog, hänvisningar och röststyrd växel. Detta ger anställda på ABB ökad flexibilitet och tillgänglighet gentemot kunderna, samtidigt som företaget gör effektivitetsvinster.

- ABB ville förenkla sina leverantörs- och kundkontakter och istället ha en leverantör som tog helhetsansvaret för företagets telefoni och som kunde erbjuda hög service. TeliaSonera kan tillgodose behoven genom lång erfarenhet och ledande kompetens på området, säger Dan Strömberg, chef för Global Accounts på TeliaSonera.

ABB har tecknat ett s.k. Managed Services-avtal1, vilket innebär att TeliaSonera ansvarar för installation, drift, support och utveckling av ABBs svenska nät för telekommunikation.


-------------------------
1) Om Managed Services: Avtalet faller inom ramen för TeliaSoneras satsning "Managed Services". TeliaSonera tar ett helhetsansvar för befintlig utrustning, drift, förvaltning, produktion och utveckling av ett företags kommunikationslösning. TeliaSonera har utvecklat en speciell metodik för att föra över kundens befintliga lösning till TeliaSoneras standardlösning.