TeliaSonera Sverige tecknar mångmiljonavtal med Vägverket

Genom avtalen förenklas integrationen mellan tjänsterna fast telefoni, mobil telefoni och datakommunikation hos Vägverket. Det innebär fortsatt utveckling av Vägverkets 24-timmarstjänster som varje år betjänar cirka 9 miljoner inkommande samtal till trafikregistret och på begäran skickar 6 miljoner sms med fordonsinformation.

De tre avtalen omfattar totalt 6 400 mobilabonnemang, cirka 6 000 växelanknytningar och 250 handläggarplatser i Vägverkets kundtjänst.

För Vägverket betyder de nya avtalen avsevärt lägre kommunikationskostnader.