Utbyggt bredbandsnät invigs i Markaryd

Sedan tidigare har 90 procent av invånarna i Markaryds kommun tillgång till TeliaSoneras bredbandsnät. Med det utbyggda nätet får nu 98 procent av kommunens invånare tillgång till bredband.

Kommunen har valt en öppen lösning, vilket innebär att bredbandsnätet i kommunen är operatörsoberoende. Invånarna i Markaryd kan beställa bredband med hastighet från 250 kbit/s upp till 24 Mbit/s beroende på anslutning, telestation och vilken operatör de väljer. För företag som behöver ytterligare bandbredd finns möjligheten att använda ett ortsammanbindande nät som ger en mycket hög överföringshastighet.

– Utbyggnaden av bredband i Markaryd är mycket efterlängtad. Det betyder att nya möjligheter öppnas upp både för både privatpersoner och företag. Nu spelar det ingen roll var i kommunen man befinner sig – bredbandstillgängligheten är lika för alla, säger Bengt Germundsson, kommunstyrelsens ordförande i Markaryds kommun.

Avtalet med TeliaSonera innebär att samtliga telestationer i Markaryds kommun kommer att uppgraderas till ADSL-kapacitet. Med fiberoptik och radiolänk blir bredbandet tillgängligt för i princip alla företag och hushåll i kommunen.

– Utbyggnaden i Markaryd slutfördes till allas glädje mer än tre månader före avtalat leveransdatum och jag tror att många kommer att beställa bredband som en julklapp till hela familjen, säger Monica Björk, tf chef för TeliaSonera Network Sales.

TeliaSonera har under de senaste åren tecknat avtal om bredbandsutbyggnad i närmare 90 kommuner i Sverige.