Bredbandsnätet i Mölndal färdigt – alla får bredband

Medborgarna kan nu välja fritt bland de olika operatörer som levererar bredbandstjänster till privatpersoner och företag. Alla hushåll inom 2,5 respektive 3,5 kilometers kabelavstånd från en telestation kan – beroende på operatör – få bredband med upp till 24 respektive 8 Mbit/s kapacitet. Boende inom nio kilometers kabelavstånd kan få upp till 500 kbit/s kapacitet.

Nätet invigdes officiellt under tisdagen vid en informationsträff i stadshuset i Mölndal av representanter för staden och TeliaSonera.

 Det är av stor vikt och betydelse att kunna erbjuda alla medborgare och företag tillgång till bredband oavsett var man bor eller verkar inom Mölndals stad. Detta är också ett viktigt konkurrensmedel i stadens strävan mot att profilera sig som en kunskaps- och tillväxtstad. Att vi också kan konstatera att den uppgjorda tidsplanen hållit och att vi nu är framme vid de mål som sattes upp är både tillfredsställande och glädjande säger Bengt Odlöw, kommunstyrelsens ordförande i Mölndals stad.

Mölndals stad tecknade avtal med TeliaSonera för utbyggnad av ett kommuntäckande bredbandsnät i juni 2004. Sedan dess har telestationerna i staden uppgraderas till ADSL-kapacitet, som utnyttjar koppartråden i det befintliga telenätet och ger en mycket hög täckningsgrad även i glesbefolkade områden.

 Tack vare ADSL-tekniken kan vi erbjuda kommuner och län snabb och kostnadseffektiv bredbandsutbyggnad, där nätet täcker även glesbefolkade områden. Vårt erbjudande innebär att vi har kunnat ge Mölndals stad en 100-procentig täckningsgrad, vilket är mycket glädjande, säger Susanne Jacobsson, chef för TeliaSonera Network Sales.

TeliaSonera har under det senaste året tecknat avtal om bredbandsutbyggnad i över 75 kommuner i Sverige, varav 19 i Västra Götalands län.
______________________________________________
Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
TeliaSoneras presstjänst, tfn 020-77 58 30