Bredbandsnätet i Vaggeryds kommun invigs idag

Avtalet mellan kommunen och leverantören TeliaSonera Network Sales tecknades i oktober förra året. Meningen var att före sista mars 2005, i en första etapp, bygga ut bredbandsnät för cirka 86 procent av kommunens invånare. Redan nu är arbetet alltså färdigt, och under torsdagen driftsätts nätet. Därmed kan alltså de invånare som har tillgång till bredbandsnätet börja välja fritt mellan de olika operatörer som levererar bredbandstjänster till hushåll och företag.

Alla hushåll inom 3,5 kilometers kabelavstånd från en telestation kan – beroende på operatör – få bredband med upp till 8 Mbit/s kapacitet. Boende inom nio kilometers kabelavstånd kan få upp till 500 kbit/s kapacitet. Boende i Skillingaryd kan även – beroende på operatör – få upp till 24 Mbit/s kapacitet.

- Det är viktigt för oss att kunna ge invånarna möjlighet att använda bredband, så att företag och hushåll ska kunna verka och trivas i kommunen. Bredbandet har stor betydelse, inte minst för att bibehålla småföretagarandan vi har här. Ambitionen är att på sikt täcka upp 100 procent av kommunen, och vi har nu kommit en bra bit på vägen, säger Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör i Vaggeryds kommun.

Telestationerna i kommunen har uppgraderats till ADSL-kapacitet, som utnyttjar koppartråden i det befintliga telenätet och ger en väldigt hög täckningsgrad även i glesbefolkade områden. Stationerna har dessutom kopplas samman i ett ortssammanbindande nät med mycket hög överföringshastighet.

- Genom att kombinera befintligt telenät och nylagt fibernät, kan vi bygga ut bredbandet snabbt och kostnadseffektivt. Tekniken gör att vi har kunnat koppla upp nästan hela Vaggeryds kommun i första etappen, med hög täckning även i områden långt från tätorterna, säger Susanne Jacobsson, chef för TeliaSonera Network Sales.

TeliaSonera Network Sales har tecknat avtal om bredbandsutbyggnad i över 75 kommuner i Sverige.