Obligatoriskt offentligt erbjudande avseende Eesti Telekom avslutat

Efter förvärvet av aktier i Eesti Telekom i slutet av december 2004 överstiger TeliaSoneras ägande i Eesti Telekom 50 procent, vilket har gjort det möjligt för TeliaSonera att konsolidera företaget. I och med konsolideringen av Eesti Telekom har TeliaSonera nått sitt primära mål och stärkt sin ställning som det ledande telekomföretaget i Norden och Baltikum.

Med en ägarandel överstigande 50 procent var TeliaSonera skyldigt att lägga ett publikt bud avseende resterande aktier i Eesti Telekom i enlighet med den estniska värdepapperslagen. Tiden för erbjudandet har nu gått ut och 352 857 aktier har köpts. Innehavet ligger därmed fortfarande kvar strax över 50 procent.

– Vi är nöjda med att nu konsolidera Eesti Telekom i TeliaSonera, säger Kenneth Karlberg, ansvarig för TeliaSonera Norge, Danmark och Baltikum. Eesti Telekom har visat fortsatta goda resultat och bidrar positivt till vår nordiska och baltiska strategi.