Stormfelen i telenätet minskar stadigt

Prognostiderna ska ses som ett riktmärke och gäller majoriteten av de boende i ett område. Vissa kommer att få sin telefon tillbaka snabbare och andra kan få vänta ytterligare en tid. Det kan exempelvis bero på att nya fel i en enskild kunds förbindelse kan upptäckas under pågående arbete.

Totalt 15 600 saknar fortfarande telefon i de stomdrabbade områdena i Sydsverige.