Telia levererar nytt rikstäckande telefonnummer till Polisen

När den värsta orkanen på över hundra år drabbade Sverige var det många som försökte ringa nödnumret 112, men aldrig kom fram. Det nya rikstäckande telefonnumret 114 14 öppnar helt andra möjligheter att snabbt få kontakt med polisen utan att i onödan ringa 112 som endast är avsett för nödsituationer. Det kan handla om angelägna, men inte livshotande ärenden som exempelvis brottsanmälningar eller upplysningar eller när man plötsligt upptäcker att man inför en resa inte hittar passet och snabbt måste beställa ett nytt.

Med det nya telefonnumret ökar polisens kapacitet avsevärt att ta emot samtal från allmänheten som bara behöver komma ihåg ett telefonnummer oavsett var i Sverige de befinner sig. Den som ringer 114 14 möts av ett talsvarsmeddelande som berättar att man kan göra en polisanmälan eller en förlustanmälan eller få hjälp på annat sätt. Vid en nödsituation uppmanas man i stället ringa det välkända numret 112.

Det tog TeliaSonera mindre än tre månader att leverera och driftsätta den nya tjänsten. Bakom den rekordsnabba utvecklingen står också TietoEnator som har använt en ny tjänstearkitektur, Parlay. Med Parlay kan man snabbt och enkelt skapa flexibla tjänster som baseras på funktionaliteten i såväl fasta och mobila nät som IP-baserade nät. Här spelar också javabaserade utvecklingsmöjligheter en central roll. Parlay underlättar vidare när man integrerar IT-system med kommunikationstjänster som tal och data.

I tjänsten ingår ett så kallat Call Center vars uppgift är dirigera samtalen till rätt polisarbetsplats. För att minimera risken för störningar i Call Center-lösningen ligger den geografiska styrningen också i nätet.