Telia utökar på nytt ersättningen till stormdrabbade

Telia utökar nu, för andra gången, ersättningsperioden för de kunder som varit utan telefon till följd av stormen i västra och södra Sverige. Stormen ”Gudrun”, som är den värsta i mannaminne, har skapat en extraordinär situation och därför har Telia beslutat om speciella insatser för drabbade kunder vid just detta tillfälle.

Normalt ersätter Telia för avbrott i den fasta telefonin enligt en trappstegsmodell för fel som varat mer än 5, 10 respektive 15 dagar i en följd. Den 24 januari beslutades om en förlängning av ”trappan” till 20, 25 och 30 dagar. Eftersom den 30:e dagen inföll den 8 februari och då många fel fortfarande kvarstår (cirka 16 000 kunder) förlängs kompensationen enligt följande;

Om felet varat mer än 35 dagar i följd = avdrag för 21 månadsavgifter = 2 625 kr
Om felet varat mer än 40 dagar i följd = avdrag för 24 månadsavgifter = 3 000 kr
Om felet varat mer än 45 dagar i följd = avdrag för 27 månadsavgifter = 3 375 kr
Om felet varat mer än 50 dagar i följd = avdrag för 30 månadsavgifter = 3 750 kr
Om felet varat mer än 55 dagar i följd = avdrag för 33 månadsavgifter = 4 125 kr
Om felet varat mer än 60 dagar i följd = avdrag för 36 månadsavgifter = 4 500 kr

Med de prognoser som finns tillgängliga i dagsläget bedöms 60 dagar räcka som en generell kompensationsnivå. För tid utöver detta räknar Telia med individuella ersättningssbedömningar.

Ersättningen regleras genom avdrag på kommande fakturor och förutsätter att kunden har sitt fasta abonnemang hos Telia.