TeliaSonera föregångare i internationellt initiativ för utveckling av IP-multimedietjänster

(3GSM World Congress, Cannes) – TeliaSonera har lett ett framgångsrikt försök med testning av driftskompatibiliteten för nya SIP-baserade multimedietjänster mellan olika mobilnät och tjänstesystem. Flera nyckelaktörer i branschen har deltagit i försöket, som initierats av mobiloperatörernas internationella sammanslutning GSM Association (GSMA). SIP (Session Initiation Protocol) är ett protokoll som används i de flesta sessionsbaserade tjänster, såsom snabbmeddelanden (instant messaging), direktanrop (push-to-talk), videotjänster och multispelarspel.

- De som använder mobiltelefon ser det som en självklarhet att samtal och textmeddelanden förmedlas internationellt mellan kunder i olika nät och med olika operatörer. Vi håller nu på att skapa samma lättanvändbarhet för kommande mobiltjänster. Det är en svår och krävande uppgift, eftersom samordningen försvåras i takt med det ökande utbudet av applikationer som används i terminaler och tjänster. Det är en stor fördel för oss att vi redan från början får vara med om att bygga en internationell infrastruktur för framtidens mobilkommunikation”, säger TeliaSonera Finlands verkställande direktör Anni Vepsäläinen.
IP-baserade multimedietjänster skapar nya tjänster för kommunikation människor emellan och möjliggör överföring av röst, bild och video under en och samma session.

Vid försöket byggde man upp en miljö där man kunde förmedla nya multimedietjänster mellan olika mobiloperatörer. I försöket deltog sex mobiloperatörer (KPN, Orange, SFR, Telenor, TeliaSonera och Vodafone), fyra GRX-operatörer (Belgacom, Cable & Wireless, KPN och TeliaSonera) och tre systemleverantörer (Ericsson, Nokia och Siemens).

Försöket, som avslutades i februari 2005, genomfördes i en miljö baserad på 3GPP IMS-standarden med autentiska mobiltelefoner och nya mobiltjänster, såsom snabbmeddelanden, videodelning och spel över GRX-nätet. Systemet baserades på en s.k. hubbing-modell, där TeliaSonera förmedlade trafiken till de mobiloperatörer som var anslutna till systemet. Denna funktion genomfördes med TeliaSoneras avancerade GRX-nätverkstjänst, som ger mobiloperatörer möjlighet till säkra och högklassiga IP-förbindelser för internationell samtrafik. Ett liknande försök har gjorts på en MMS-testning som också initierats av GSMA. En MMS-samtrafiklösning baserad på denna modell beräknas tas i kommersiellt bruk under början av år 2005.

Termer:
SIP = Session Initiation Protocol, ett protokoll som används för de flesta sessionsbaserade tjänster, såsom snabbmeddelanden, direktanrop, videosamtal och multispelarspel.
GRX = centraliserat IP-routingnät för sammankoppling av GPRS-, UMTS-nät och MMS-tjänst.