TeliaSonera Januari-december 2004

TeliaSonera Januari-december 2004


TeliaSonera tillämpar IFRS 3 från och med den 1 januari 2004, vilket innebär att
avskrivning på goodwill (GWA) upphört.


· Nettoomsättningen uppgick till 81 937 MSEK (81 772).
· Rörelseresultatet ökade till 18 793 MSEK (13 140).
· Nettoresultatet ökade till 12 964 MSEK (7 671) och resultatet per aktie steg till 2,77 SEK (1,64).
· Synergimålen från samgåendet uppnådda.
· Stark kundökning:
- 1,5 miljoner nya kunder i Norden och Baltikum
- 13 miljoner nya kunder i Eurasien, Ryssland och Turkiet
· Förvärv av Orange i Danmark, 100 procents ägande i Omnitel och konsolidering av Eesti Telekom.
· För att öka framtida konkurrenskraft har åtgärder initierats för att sänka de årliga kostnaderna med 5-6 GSEK med full effekt inom tre år.
· Föreslagen utdelning 1,20 SEK per aktie (totalt 1,00 SEK).
· Återköp av aktier för cirka 10 GSEK genom ett publikt erbjudande kommer som tidigare meddelats att föreslås bolagsstämman i april 2005.


Frågor om innehållet i rapporterna:

TeliaSonera AB Beställning av papperskopia av
Investor Relations enskilda rapporter:
106 63 Stockholm
Tfn 08-504 550 00 Tfn 0372-851 42
Fax 08-611 46 42 Fax 0372-843 56
www.teliasonera.se/ir www.teliasonera.se/ir