TeliaSonera slutför försäljningen av Infonet

TeliaSonera har slutfört försäljningen av sin 20-procentiga andel i det amerikanska bolaget Infonet till British Telecom. Avyttringen medför ett likvidinflöde om cirka 1 300 MSEK samt en kapitalförlust om cirka 20 MSEK.

_______________________________________________
Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
TeliaSoneras presstjänst, tfn 020-77 58 30