TeliaSonera Sverige bygger nytt IP-nät åt ATG

Det nya nätet, som blir ett av Sveriges största datanät sett till antalet anslutningspunkter, börjar byggas i dagarna. Nätet är förberett för nya IP-baserade funktioner och tjänster.

ATG kommer att få sänkta driftskostnader med den nya nätlösningen och den möjliggör också nya intäkter genom ökad funktionalitet. Spelnätet, som även används för uthämtning av biljetter via ATG-ombuden samt försäljning av kontantkort till mobiltelefoner, kommer på sikt att möjliggöra en större interaktivitet mellan ATG och spelkunderna.

- ATG har under många år haft ett gott samarbete med Telia, varför vi nu med glädje ser fram emot en migrering till ny teknik, säger Remy Nilson, VD ATG. Med vår investering i det nya IP-baserade bredbandsnätet får vi ökade möjligheter att utveckla våra produkter och tjänster med funktioner som ställer krav på snabba nätverk.

Avtalet mellan TeliaSonera Sverige och ATG sträcker sig till år 2011 och beräknas vara värt 140 miljoner kronor.

- Vi är glada över det förnyade förtroendet från ATG som nu får ett modernt och framtidssäkrat nät som är ett effektivt hjälpmedel för dem att utveckla sin verksamhet och sina tjänster, säger Anders Gylder, chef för segment Storföretag, TeliaSonera Sverige.