TeliaSonera Sverige kommenterar Post- och Telestyrelsens beslut angående återförsäljning av fasta teleabonnemang

TeliaSonera Sveriges Vd Marie Ehrling säger i en kommentar: Redan i slutet av förra året införde TeliaSonera Sverige på eget initiativ och på marknadens villkor möjligheten för andra operatörer att återförsälja fasta telefonabonnemang.

I nuläget har vi träffat avtal med så många av marknadens teleoperatörer att cirka 70 procent av alla kunder som ringer med annan operatör, idag fritt kan välja hos vem de ska ha sitt fasta abonnemang.

Hösten 2003 inleddes arbetet med att skapa vår återförsäljarprodukt och i november förra året skedde lanseringen. Post- och Telestyrelsen har givetvis hållits underrättad om planerna och återkommande informerats om det pågående arbetet.

Den produkt som Post- och Telestyrelsens nu fattat beslut om, överensstämmer i stora delar med den produkt som vi redan säljer till landets teleoperatörer.

Post- och Telestyrelsens idag fattade beslut visar tyvärr att man inte tycks ha tilltro till att marknaden kan komma överens utan myndighetsbeslut. Mera drastiskt kan man säga att myndigheten slår in öppna dörrar eftersom TeliaSonera Sverige i handling redan skapat ökad konkurrens på telefonabonnemang.