TeliaSonera Sverige levererar nytt rikstäckande telefonnummer till Polisen

Polisen har fått ett nytt rikstäckande telefonnummer som svenskarna nu kan lägga på minnet för icke-akuta samtal. Den som ringer 114 14 kopplas automatiskt alltid till närmaste polismyndighet, dygnet runt, året runt. TeliaSonera Sverige har levererat tjänsten i samarbete med TietoEnator. Avtalet har tecknats mellan TeliaSonera Sverige och Rikspolisstyrelsen.

När den värsta orkanen på över hundra år drabbade Sverige var det många som försökte ringa nödnumret 112, men aldrig kom fram. Det nya rikstäckande telefonnumret 114 14 öppnar helt andra möjligheter att snabbt få kontakt med polisen utan att i onödan ringa 112 som endast är avsett för nödsituationer. Det kan handla om angelägna, men inte livshotande ärenden som exempelvis brottsanmälningar eller upplysningar eller när man plötsligt upptäcker att man inför en resa inte hittar passet och snabbt måste beställa ett nytt.

Med det nya telefonnumret ökar polisens kapacitet avsevärt att ta emot samtal från allmänheten som bara behöver komma ihåg ett telefonnummer oavsett var i Sverige de befinner sig. Den som ringer 114 14 möts av ett talsvarsmeddelande som berättar att man kan göra en polisanmälan eller en förlustanmälan eller få hjälp på annat sätt. Vid en nödsituation uppmanas man i stället ringa det välkända numret 112.