TeliaSonera Sverige och HSB Göteborg tecknar ramavtal

Avtalet innebär att 32 000 hushåll erbjuds bredbandsbaserade tjänster som Internet, telefoni och TV-tjänster (s k Triple Play).
Flertalet lägenheter ansluts till bredbandsnätet via lokalt nätverk(LAN) medan andra, beroende på lokalisering, kopplas upp via ADSL.

— Avtalet som löper över fem år ger våra medlemmar fortsatt tillgång till en rad bredbandstjänster liksom möjligheten för oss att utveckla boendenära tjänster, säger Per-Anders Melin, IT-chef, HSB Göteborg.

— Vårt helhetserbjudande där vi förutom Internet även kommer att erbjuda telefoni och TV underlättar för hushållen att ha en och samma leverantör, säger segmentschef Anders Gylder, TeliaSonera Sverige, Segment Storföretag.