TeliaSonera Sverige om läget efter stormen i Sydsverige

Omfattande resurser har satts in för att kunderna skall få tillbaka sin telefonförbindelse. Personal har omdisponerats från andra delar av landet och resurser från utlandet har tagits in. Sedan den 8 januari har närmare 1800 tekniker arbetat med att återställa nätet i fungerande skick. På vissa ställen är förödelsen så stor att det handlar om att bygga ett helt nytt nät.

Våra kunder har haft möjligheten att få sin fasta telefon omkopplade till sin mobiltelefon och alternativa lösningar såsom lånemobiler har erbjudits i samarbete med bland andra kommunen och hemtjänsten. Betydande kommunikativa insatser har gjorts för att informera kunder och andra berörda om skadeläget i området. Omkring 16 000 kunder har kontaktats direkt via telefon. Information på www.telia.se, annonser i lokalpress, regelbundna pressmeddelande och deltagande på lokala möten har varit några av aktiviteterna.

Vi beklagar naturligtvis att våra kunder blivit så hårt drabbade. Kunderna kommer att kompenseras ekonomiskt för den tid de varit utan telefon. Telia har vid två tillfällen den senaste månaden utökat ersättningsperioden för de stormdrabbade. Ersättningsbelopp på mellan 375 kronor och upp till 4 500 kronor kommer att betalas ut beroende på hur länge kunden varit utan telefon.

Telia Sonera Sverige uppskattar att drift- och reparationskostnader, investeringar och kundkostnader relaterade till stormen, totalt uppgår till mellan 400 och 450 MSEK