Ungdomar väljer mobil efter pris och design

Närmare 30 procent av deltagarna i enkäten anger att priset är viktigast medan 18 procent säger att designen betyder mest vid valet av mobil. Därefter anges kamera som ett tungt vägande skäl.

Undersökningen visar också att ungdomar främst kommunicerar via SMS. Hela 65 procent svarade att de oftast använder sin mobil till att skicka SMS medan 30 procent angav att de främst utnyttjar mobilen till att ringa.

På frågan om vilket märke på telefon de kommer att välja vid nästa köp svarade 36 procent Nokia och 34 procent Sony Ericsson. Därefter kom Samsung med 17 procent. Undersökningen visar också att många ungdomar äger fler än en mobiltelefon. Hela 35 procent svarade att de har två mobiler och 6 procent sade sig äga fler än fem mobiltelefoner.

Enkätresultatet visar också att ungdomar gärna byter mobiloperatör. 32 procent sade sig ha bytt operatör en gång. 6 procent svarade att de bytt operatör mer än fem gånger, medan mindre än hälften, 28 procent, svarade att de aldrig bytt mobiloperatör.

Cirka 1000 tjejer och killar i åldrarna upp till 20 år som besökte sajten under januari valde att besvara enkäten.