Uppdaterade prognoser för stormfelen i telenätet

En vanlig fråga till kundtjänsten är varför boende i samma område får vänta olika länge på att få tillbaka telefonen. Telenätet har en struktur som kan liknas vid ett vägnät. Först måste de stora "motorvägarna" lagas innan man kommer fram till de mindre vägarna och kan ringa in vilka eventuella fel som finns där. Är det till exempel teleavbrott i ett samhälle som förses med telefoni både via "motorvägen" och via mindre "påfartsvägar" kan invånarna få tillbaka sin telefon vid olika tider.

Nästa är att laga det som kallas för spridningsnätet, "påfartsvägarna". Detta kan innebära att en kund som är ansluten till telenätet via en luftburen kabel som har gått sönder på ett 10-tal olika ställen inte kan ringa förrän alla nedfallna träd röjts och ett tekniker-team lagat, bytt ut eller skarvat samtliga kabelbrott. Detta är ett arbete som ibland kan ta veckor.

En annan faktor är att en telekabel, till skillnad från en elkabel, måste lagas individuellt för varje kund. En telekabel kan innehålla anslutningar till 50 kunder där varje förbindelse måste skarvas för sig. Det arbetet måste utföras med stor noggrannhet och är av den anledningen tidskrävande.

Felavhjälpningstiden kan alltså variera för enskilda kunder inom varje kommun beroende på felets art och svårighetsgrad.

Telia har kontinuerligt 1 800 tekniker som jobbar i de stormdrabbade områdena. De har lånats in både från norra Sverige och från våra grannländer. Arbetet pågår under veckans alla dagar.

För att se den senaste prognosen kommunvis, ladda hem den bifogade filen för aktuellt län.