Utökat bredbandsnät i Örebro län når ännu fler invånare

De tolv kommunerna i Örebro län tecknade i maj 2003 avtal med TeliaSonera Network Sales om utbyggnad av Skanova-bredbandsnät i länet. Det nya avtalet innebär att ytterligare 82 telestationer i länet nu ska uppgraderas till ADSL-kapacitet, vilket ger en väldigt god bredbandstäckning även i glesbefolkade områden.

- Det är viktigt att många hushåll och företag får tillgång till bredbandsnätet, eftersom det gör regionen mer attraktiv, inte minst för företagsetableringar. Örebro län blir dessutom främst i landet vad gäller bredbandtäckning och tillgång till ett kraftigt regionalt bredbandsnät, säger Bengt Larsson, bredbandssamordnare på länsstyrelsen i Örebro.

Invånarna i kommunerna kan fritt välja bland de olika Internetoperatörer som erbjuder bredbandstjänster till hushåll och företag. Hushållen kan välja tjänster med kapacitet från 250 kbit/s upp till 24 Mbit/s beroende på operatör. Utbyggnaden är dessutom förberedd för framtida anslutningar med betydligt högre kapacitet.

- Vi har sedan tidigare byggt ut bredbandsnätet i merparten av Örebro län, och har kunnat erbjuda en snabb och kostnadseffektiv utbyggnad, med hög täckningsgrad även i glest befolkade områden. Det är mycket glädjande att vi med denna komplettering inom kort kan nå i princip alla invånare i de aktuella kommunerna, säger Susanne Jacobsson, TeliaSonera Network Sales.

Närmare 80 kommuner i landet har tecknat avtal med TeliaSonera Network Sales om utbyggnad av bredbandsnät under de senaste två åren.