Bättre mobilnät med kundernas hjälp

Genom att gå in på www.telia.se/gsmsatsningen kan kunderna påverka den nyss påbörjade utbyggnaden av Telias GSM-nät, vilken ska vara klar 2008. Kundernas behov och önskemål kommer att väga tungt när mobilnätet byggs ut.

- Vi vill naturligtvis gärna ha täckning där våra kunder vill ringa, säger Ove Alm, nätchef på TeliaSonera Sverige. Det känns därför naturligt att låta kunderna tipsa om platser där det idag är svårt eller omöjligt att ringa. Även om vi inte kan garantera täckning över allt kommer kundernas önskemål att påverka vår utbyggnad.

Telias GSM-nät täcker i dagsläget 70 procent av landets yta. I januari meddelade Telia att företaget investerar drygt en miljard kronor under de kommande fyra åren för att förbättra driftsäkerheten i GSM-nätet och öka täckningen till 90 procent av landets yta. Hittills har det varit Telias NMT-nät som haft bästa täckningen med 85 procent av landets yta. Samtidigt fyrdubblas datahastigheten för mobilt Internet i GSM-nätet med hjälp av EDGE-tekniken.

Telia har tre år i rad (2001-2003) fått utmärkelser för Sveriges bästa GSM-nät med avseende på kvalitet, framkomlighet och täckning i tidningen Mobils årliga undersökning. 2004, då endast 3G-nätet bedömdes, fick Telia bäst i test även för det nätet.