Bredbandsnätet i Malungs kommun invigt

Malungs kommun tecknade som andra kommun i Dalarna avtal med TeliaSonera Network Sales om utbyggnaden av ett kommuntäckande bredbandsnät i juni 2004. Arbetet är nu alltså i princip klart och nätet invigdes officiellt vid en informationsträff på Lima Utvecklings AB (LUAB) under onsdagen. Medverkade gjorde representanter för kommunen, TeliaSonera Network Sales samt det lokala näringslivet.

- Bredbandsnätet har varit livligt efterfrågat både av privatpersoner och av näringslivet. Vi slåss ständigt för bättre kommunikationsmöjligheter i Malung och nu har vi tagit ett rejält kliv framåt, säger Kurt Podgorski, kommunstyrelsens ordförande i Malungs kommun.

Samtliga telestationer i Malungs kommun har uppgraderats till ADSL-kapacitet, förutom telestationerna Granfjällsstöten, Löten, Gräsheden, Näsfjället och Husvallsgölen som kommer att vara i bruk senast i början av april. ADSL-tekniken utnyttjar koppartråden i det befintliga telenätet och ger hög täckningsgrad även i glesbefolkade områden. Majoriteten av orterna i kommunen har även kopplats ihop i ortssammanbindande nät, med hjälp av fiberoptik eller radiolänk med hög överföringshastighet.

Invånarna i kommunen kan fritt välja bland de olika Internetoperatörer som levererar bredbandstjänster till privatpersoner och företag. Hushållen kan välja tjänster med kapacitet från 250 kbit/s upp till 24 Mbit/s beroende på operatör och avståndet till närmaste telestation. Företag med stora krav på bredbandskapacitet kan dessutom ansluta sig till det ortssammanbindande nätet, och därmed få tillgång till mycket hög överföringshastighet.

- Vi har väntat på det här i många år och det kommer att underlätta oerhört för oss. Som det är nu har vi ju knappt kunnat använda Internet. Vi skickar mycket bilder och ritningar och med modem tar det alldeles för lång tid. Vi har verkligen sett fram emot bredbandsutvecklingen och nu öppnas möjligheter som vi inte ens kunnat föreställa oss tidigare, säger Pär Larsson, vd för Larsson-Hus.