Bredbandsutbyggnaden i Tierp klar

Majoriteten av telestationerna runt om i Tierps kommun har nu uppgraderats till ADSL-kapacitet, som utnyttjar koppartråden i det befintliga telenätet och ger en väldigt hög täckningsgrad även i glest befolkade områden. Många av orterna i kommunen har dessutom kopplats samman i ett ortssammanbindande nät, med hjälp av fiberoptik eller radiolänk med mycket hög överföringshastighet. Totalt täcker nätet nästan 100 procent av kommunens invånare.

- Det betyder enormt mycket att vi äntligen fått ett heltäckande nät. Vi var ju föregångare på området, men har fått vänta då tätorterna prioriterats. Den här utvecklingen innebär oerhört mycket både för privatpersoner och för företag, och hela kommunens konkurrenskraft ökar väsentligt, säger Bengt-Olov Eriksson, kommunstyrelsens ordförande i Tierps kommun.

Invånarna i kommunen kan fritt välja bland de olika Internetoperatörer som erbjuder bredbandstjänster till hushåll och företag. Hushållen kan välja tjänster med kapacitet från 250 kbit/s upp till 24 Mbit/s beroende på operatör, nodtyp och avstånd till närmaste telestation. Utbyggnaden är dessutom förberedd för framtida anslutningar med betydligt högre kapacitet.

- Genom att kombinera befintligt telenät och nylagt fibernät har vi kunnat erbjuda Tierps kommun en snabb och kostnadseffektiv bredbandsutbyggnad. Tekniken innebär att vi kunnat koppla upp så gott som hela Tierps kommun, vilket är mycket tillfredsställande då vi vet hur mycket bredbandsutvecklingen betyder för kommunen, säger Monica Björk, tf chef för TeliaSonera Network Sales.

TeliaSonera Network Sales har under de senaste två åren tecknat avtal om bredbandsutbyggnad i närmare 80 kommuner i Sverige.