E-legitimation i mobilen snart verklighet

Snart kan du legitimera dig med din mobil. Flera svenska banker och mobiloperatörer har nu enats om en gemensam standard för mobil e-legitimation. Det gör att mobiltelefonen kan användas för säker elektronisk identifiering och underskrift i en mängd tjänster.

Med den nya lösningen, som bygger på internationell standard, kommer banker och andra auktoriserade e-identitetsutgivare att kunna ge ut e-legitimationer som knyts till SIM-kortet i mobilen. Detta skapar ett säkert sätt att identifiera sig via mobiltelefonen. Därmed öppnas möjligheter att i framtiden till exempel sköta bankärenden, deklarera eller varför inte rösta med hjälp av mobilen.

Det är ägarna av BankID (Danske Bank Sverige, FöreningsSparbanken, Handelsbanken, Ikanobanken, Länsförsäkringar Bank, SkandiaBanken), TeliaSonera Sverige och Ericsson med flera som har enats om en gemensam standard för säker e-legitimation i mobilen. De första testerna med den nya standarden beräknas ske under andra halvåret 2005.

De medverkande aktörerna bildar nu en ideell förening som ansvarar för att underhålla och vidareutveckla standarden. Syftet är också att sprida lösningen till andra aktörer och marknader och att den accepteras som en global standard. Specifikationerna finns nu publicerade på www.wpki.net

Detta är första gången i världen som banker och mobiloperatörer har enats om en standard för e-legitimation i mobilen trots att tekniken funnits tillgänglig under några år.