Förändring i TeliaSoneras koncernledning

Håkan Dahlström tillträder som chef för TeliaSoneras koncernövergripande enhet Nät och Teknik i samband med att Lars-Gunnar Johansson, idag ansvarig för Nät och Teknik, slutar på egen begäran för att gå i pension efter en mycket uppskattad karriär inom företaget.

Håkan Dahlström tillträder sin nya befattning den 1 april 2005 och kommer fram till den 30 juni i år att arbeta parallellt med Lars-Gunnar Johansson. Lars-Gunnar kvarstår som ledamot av företagets koncernledning fram tills att han lämnar företaget i samband med pensioneringen.

Koncernenheten Nät och Teknik ansvarar för koncernens telekommunikationsplattformar, IT-system samt för inköp, inklusive kontrakt med nyckelleverantörer.

Håkan Dahlström är 42 år och han är idag chef för Mobilnät på Nät och Produktion inom TeliaSonera Sverige. Han anställdes i Telia 1998 och har haft en rad olika befattningar bland annat som produktionsansvarig för den nordiska verksamheten i Telia Mobile, utvecklingschef på Telia Mobile samt forskningschef för trådlös kommunikation på Telia Research. Håkan har dessförinnan en militär bakgrund som mariningenjör med en omfattande erfarenhet av upphandling och utveckling av informations- och kommunikationssystem till svenska försvarsmakten. Håkan är civilingenjör i datateknik från Linköpings Universitet samt har en magisterexamen i digitalteknik från Heriot Watt University i Skottland. Håkan Dahlström innehar 1000 TeliaSonera-aktier.