Skanova-bredband till alla i Uddevalla kommun

Skanova-nätet från TeliaSonera Network Sales ska enligt avtalet vara helt färdigbyggt senast i mitten av december 2005. Samtliga telestationer i Uddevalla kommun ska fram tills dess uppgraderas till ADSL-kapacitet. Denna teknik utnyttjar koppartråden i det befintliga telenätet och ger en väldigt hög täckningsgrad även i glesbefolkade områden. Därmed kommer i princip alla invånare i kommunen att kunna få tillgång till bredband.

Orterna i kommunen kopplas även ihop med ett ortssammanbindande nät, med hjälp av fiberoptik eller radiolänk med mycket hög överföringshastighet.

- Bra infrastruktur är en förutsättning för att Uddevalla ska fortsätta att vara en attraktiv kommun för både invånare och näringsliv. Vi har exempelvis många enmans- och fåmansföretag i kommunen och bredbandet är en förutsättning för att dessa företag ska kunna fortsätta att verka och utvecklas även i framtiden, säger Lennart Björk, kommunstyrelsens ordförande i Uddevalla kommun.

Kommuninvånarna kommer fritt att kunna välja bredbandstjänster bland de olika Internetoperatörer som vänder sig till privatpersoner och företag. Hushållen kan välja tjänster med kapacitet från 250 kbit/s upp till 24 Mbit/s beroende på operatör och avstånd till närmaste telestation. Företag med stora krav på bredbandskapacitet kan dessutom ansluta sig till det ortssammanbindande nätet, och därmed få tillgång till mycket hög överföringshastighet.

 Vårt erbjudande betyder att vi kan bygga ut bredbandsnätet snabbt och kostnadseffektivt, med hög täckningsgrad även i glesbygdsområden. Att vi nu tecknar vårt tjugonde avtal i Västra Götalands län ser vi som ett bra bevis på att vårt erbjudande är mycket förmånligt för kommunerna, säger Monica Björk, tf chef för TeliaSonera Network Sales.

TeliaSonera Network Sales har under de senaste två åren tecknat avtal om bredbandsutbyggnad i närmare 80 kommuner i Sverige, varav 20 i Västra Götalands län.