Telia lanserar mobil övervakning av patienters hälsa

BodyKom™ fungerar med hjälp av en kommunikator som är trådlöst kopplad till ett antal sensorer på patienten. Kommunikatorn kommunicerar via TeliaSoneras Sveriges rikstäckande mobilnät med sjukvårdspersonal som löpande kan övervaka patientens hälsotillstånd på distans. Om sensorerna känner avvikelser eller om patienten känner förändringar av kroppsfunktionerna kan systemet automatiskt larma akutläkare eller nära anhöriga.

- Det kan vara svårt för patienterna själva att veta exakt hur kroppen mår och om de exempelvis har en oregelbunden hjärtaktivitet. I teorin kan patienterna med hjälp av tjänsten vara hemma eller på arbetet men ändå känna sig trygga. Om någonting akut sker, skulle vårdpersonal kunna varskos direkt och vidta åtgärder, säger professor Christer Sylvén vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm.

Telia ansvarar för försäljningen av BodyKom™ till sjukvården och står även för datatrafiken i tjänsten. BodyKom™ används i nuläget för att mäta pulsnivå, men ska framöver även kunna erbjudas till patienter med diabetes, astma och andra sjukdomar som kan kräva akuta insatser.

- Tjänsten innebär ökad livskvalitet för patienten, som slipper ligga på sjukhus men ändå har tillgång till hälsokontroll och akuthjälp om det skulle behövas, säger Erik Heilborn, chef för Företagssegmentet på TeliaSonera Sverige. Om fler patienter kan åka hem tidigare från sjukhuset innebär det självfallet även besparingar för vården.

BodyKom™ visas på VITALIS-mässan i Göteborg, 30 mars-1 april. Ett antal cykelbud kommer att utrustas med sensorer, så att besökarna via en webbsida kan övervaka deras puls och även hur de rör sig geografiskt. Välkommen att besöka TeliaSonera på Vitalismässan i monter H01:07!