Telia summerar läget efter stormen i Sydsverige

I dag har i princip alla stormrelaterade telefel till bofasta i området åtgärdats. Många fel har lagats provisoriskt och tyvärr medför uppröjningsarbetet i skogarna att fel som tidigare lagats återkommer. Det går inte att undvika att skogsfordon och röjningsmanskap tyvärr skadar ledningar som tidigare lagats. Dessa nya fel åtgärdas så fort som möjligt. Det kommer dock att ta mycket lång tid att permanenta alla provisoriska lagningar.
Vidare finns det fel på ett drygt 100-tal fritidsfastigheter i området. Där kan det ta ytterligare några veckor att laga felen. Telia har ett kostnadstak på 50 000 kronor för fritidshus. Om kostnaden för reparationen överstiger detta tak lagas inte förbindelsen utan abonnemanget sägs upp. Hur många fritidshus som kommer att behöva sägas upp är inte klart i dagsläget.

Mobiltelefonin fungerade bra redan någon vecka efter stormen och har varit till stor hjälp i såväl felavhjälpningsarbetet som för företag och privatpersoner i området. För att ytterligare förbättra kommunikationsmöjligheterna och för att få ett robustare nät med bättre täckning och högre kapacitet, kommer Telia att investera cirka 1 miljard SEK i sitt GSM-nät under de närmaste fyra åren. Delar av de stormdrabbade länen kommer att prioriteras i samband med utbyggnaden.

När läget var som värst var nästan 300 000 kunder utan telefon i det stormdrabbade området. Omfattande resurser har satts in för att kunderna skall få tillbaka sin telefonförbindelse. Personal har omdisponerats från andra delar av landet och resurser från utlandet har tagits in. Telias kunder har haft möjligheten att få sin fasta telefon omkopplade till sin mobiltelefon och alternativa lösningar såsom lånemobiler har erbjudits i samarbete med bland andra kommuner och hemtjänsten. Ersättning till dem som varit utan telefon utgår enligt avtal.