TeliaSonera Sverige sänker mobila priser och lanserar tre nya abonnemang

De nya Telia-abonnemangen är direkt framtagna för privatkunder. De fria minuterna kan utnyttjas när som helst under dygnets alla timmar. Priserna på de nya abonnemangen varierar från 29 kronor till 199 kronor per månad. Abonnemangen riktar sig till kunder som föredrar låga månads- och minutavgifter snarare än en billig mobiltelefon.

– Vi vet att många kunder vill ha den här typen av abonnemang utan att behöva betala för en telefon, säger Indra Åsander, chef för segment Privat på TeliaSonera Sverige.

På den svenska marknaden har det varit vanligt att kunderna fått betala för sin billiga mobiltelefon genom en förhöjd månadsavgift på abonnemanget.

– Genom att sälja abonnemang utan telefon sänker vi våra kostnader och det ger vi tillbaka direkt till våra kunder genom lägre pris på månadsavgiften, säger Indra Åsander.

TeliaSonera sänker också minutpriset på sina vanligaste Telia-mobilabonnemang under högtrafik med 1 krona till 2,90. Under lågtrafik – mellan 19.00 - 07.00 och på helgerna är priset fortfarande 30 öre till samtliga fasta svenska nät och till TeliaSoneras svenska mobilnät och 2 kronor till övriga mobiloperatörer i Sverige. Öppningsavgift på 59 öre tas ut på alla samtal.


För mer information gå in på www.telia.se
_______________________________________________
Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
Håkan Ström, pressansvarig, TeliaSonera Sverige, tfn 020-77 58 30


Telia Mobil 30/100/300 (plus)
Alla priser inklusive moms


Telia Mobil 300 Telia Mobil 100 Telia Mobil 30
(plus) (plus) (plus)
Inträdesavgift 250 kr 250 kr 250 kr
Fast månadsavgift 199 kr 89 kr 29 kr
Fria minuter till 300 100 30
alla
svenska nät*
Samtalsavgift/ 2,90 kr / 0,30 kr 2,90 kr / 0,30 kr 2,90 kr / 0,30 kr
minut* efter fria
minuter till
Telia nät
(fast/mobil) och
alla
svensk fasta nät
helgfri mån-fre
7-19 /
övrig tid
Samtalsavgift/ 2,90 kr / 2 kr 2,90 kr / 2 kr 2,90 kr / 2 kr
minut* efter fria
minuter till
andra
svenska mobil
operatörer
helgfri mån-
fre 7-19 / övrig
tid

Öppningsavgift* 0,59 kr 0,59 kr 0,59 kr
SMS per 0,85 kr till 0,85 kr till 0,85 kr till
meddelande Telias nät Telias nät Telias nät
1,25 kr till 1,25 kr till 1,25 kr till annan
annan annan svensk operatör
svensk operatör svensk operatör 1,50 kr till
1,50 kr till 1,50 kr till utlandsoperatör
utlandsoperatör utlandsoperatör

MMS per 2,90 kr 2,90 kr 2,90 kr
meddelande

Videosamtal/minut 5 kr helgfri mån- 5 kr helgfri mån- 5 kr helgfri mån-
fre fre 7-19 fre
7-19 2,50 övrig tid 7-19
2,50 övrig tid 2,50 övrig tid


*) Öppningsavgift tillkommer för varje samtal/uppkoppling, även de fria
samtalsminuterna. Avgiften tas inte ut för samtal/uppkoppling som
avslutas på grund av tekniskt avbrott.