TeliaSonera Sverige storsatsar på kundservice

Anders Gylder, som kommer att leda den nya enheten, kommer närmast från jobbet som chef för segment Stora företag på TeliaSonera Sverige. Han kommer att få ett helhetsansvar för kundtjänst, order/leverans och kundstödscenter för alla segment. I praktiken betyder det att samtliga serviceinsatser fokuseras mot TeliaSoneras kunder i Sverige.

– Inrättandet av Kundservice är ett naturligt steg i vårt arbete med att skapa tillväxt och konkurrenskraft, säger TeliaSonera Sveriges vd Marie Ehrling. Att ha hög tillgänglighet, hålla våra kundlöften och leverera i tid är basen för hela vår verksamhet. Anders Gylder är den erfarne ledare vi behöver för att förverkliga ambitionerna med den nya enheten.

För att möta den ökande konkurrensen på företagsmarknaden och för att öka effektiviteten slår TeliaSonera Sverige även samman segmenten Företag och Stora Företag till en gemensam enhet för alla företagskunder. Chef för den nya enheten blir Erik Heilborn. Erik Heilborn är idag chef för segment Företag. Den nya enheten beräknas vara på plats 1 april 2005.