Anni Vepsäläinen slutar som VD för TeliaSonera Finland - Esa Korvenmaa tillförordnad VD

Anni Vepsäläinen slutar på egen begäran som VD för TeliaSonera Finland för att kunna ägna sig åt annan verksamhet. TeliaSonera har påbörjat rekrytering av en efterträdare.

Esa Korvenmaa, idag ansvarig för Segment Storföretag, är från och med idag tillförordnad VD för TeliaSonera Finland.

Anni Vepsäläinen började i företaget 1987 och har haft en lång och framgångsrik karriär inom telekom. Eftersom Anni Vepsäläinen själv säger upp sin anställning så utgår inget avgångsvederlag.