E-handel nästa steg för byggbranschen

• 37 procent av byggföretagen ska satsa på e-handel på hemsidan under det närmaste året så att det blir lättare att beställa tjänster. 35 procent ska satsa på e-post och 17 procent på bättre personlig telefonservice (t.ex. via 020-nummer).

• Tre av fyra byggföretag uppger att det viktigaste vad gäller kundservice är att det går snabbt och är enkelt att nå företaget, t.ex. via telefon och e-post. Det är också viktigt att man får en bra och personlig kontakt med kunden (53 procent) och att kvaliteten är den rätta (43 procent).

• Bara 9 procent av byggföretagen tror att kunderna tycker att det viktigaste är att få bra service vid köp. Fler, 25 procent, tror att det viktigaste är att ge bra service både vid köp och mellan köp.

• 95 procent tror att användningen av elektronisk kommunikation kommer att öka under de kommande tre åren (mobiltelefoni, internetuppkopplade datorer etc.).

• Internet är den viktigaste kundservicekanalen, enligt två av tio byggföretag.

• 23 procent av byggföretagen ska satsa på e-post i mobilen. De största satsningarna det kommande året förväntas dock ske på möjlighet att kunna ringa alla telefonsamtal (fasta och mobila) med en och samma telefon och möjlighet att komma åt företagets server/intranät utanför kontoret. Båda alternativen får 26 procent.
- - - - - - - - -
Om Telias kommunikationsbarometer för företag:
Telia har i kommunikationsbarometern för företag, delrapporten ”Byggbranschen om kundservice och modern kommunikation”, frågat 281 representanter för 242 byggföretag om bl.a. kundservice. Hela Sverige är representerat. Respondenterna arbetar på företag som är kunder till Telia. Fältperioden var den 22-31 mars 2005.