Inbjudan till presskonferens i närvaro av Drottning Silvia

Barnpornografi på Internet är ett växande problem. Nya tekniska lösningar och internationellt samarbete mellan företag, frivilligorganisationer och myndigheter är en förutsättning för att vi skall kunna bekämpa denna brottslighet och skydda de barn som utnyttjas.

World Childhood Foundation och TeliaSonera Sverige beslutade därför för två år sedan att stödja ett utvecklingsprojekt som initierades av det svenska datasäkerhetsföretaget Netclean Technologies.

Nu kan vi tillsammans presentera resultatet av projektet – en ny mjukvara som alla organisationer, företag och myndigheter med interna nätverk kan använda sig av för att skydda sina nät mot brottsliga bilder, och på så vis väsentligt bidra till att begränsa spridningen av barnpornografiskt material på Internet.

Tid: Måndagen den 18 april, kl. 15.00
Plats: World Childhood Foundation, (Volvo Showroom) Kungsträdgården, Stockholm
Närvarande: H.M. Drottning Silvia, Gunilla von Arbin, generalsekreterare World Childhood Foundation, Marie Ehrling, VD TeliaSonera Sverige , rikspolischef Stefan Strömberg samt Christian Sjöberg, VD, Netclean Technologies.

Anmäl ert deltagande till Ellika Mårtensson på World Childhood Foundation
e-post ellika.martensson@childhood.org eller telefon 08-524 630 27 alt. 0701-90 48 45 eller Åsa Swahn, telefon 08-524 630 50, e-post asa.swahn@childhood.org

Medtag presslegitimation.

Presentationerna hålls på svenska.