Inbjudan till TeliaSoneras bolagsstämma 2004

Representanter för massmedia är välkomna att närvara vid TeliaSoneras ordinarie bolagsstämma.

Datum: Tisdagen den 26 april 2005

Tid och plats: Kl. 17.00 svensk tid Älvsjömässan, Stockholm.
Dörrarna öppnas 16.00.


Inregistrering sker vid särskild disk för ”Press”, Älvsjömässans huvudentré.

Möjlighet till korta intervjuer erbjuds på podiet sedan förhandlingarna avslutats.

Video- och filmupptagning eller stillbildsfotografering är tillåtet före och efter stämmoförhandlingarna. Ingen video- och filmupptagning eller stillbildsfotografering får ske under den tid som förhandlingarna pågår.

OBS! Presslegitimation eller motsvarande erfordras.Med vänlig hälsning

Marianne Laurell
TeliaSonera AB
Pressansvarig
Tfn 08-504 551 51