Ny teknik skall begränsa barnpornografi på Internet

En ny mjukvara som skyddar interna nätverk från barnpornografiska bilder presenterades under måndagen på en presskonferens arrangerad av World Childhood Foundation och TeliaSonera Sverige. Presskonferensen hedrades av H.M. Drottning Silvias närvaro.

TeliaSonera Sverige har tillsammans med World Childhood Foundation stött datasäkerhetsföretaget NetClean Technologies som utvecklat skyddet.

- Hundratusentals barnpornografiska bilder sprids varje minut över hela jorden, säger Gunilla von Arbin, generalsekreterare i World Childhood Foundation. Varje gång detta sker, begås ett brott, ett övergrepp mot barnet. Bilderna försvinner aldrig och förföljer barnet resten av livet. Utvecklingen är lavinartad och måste stoppas.

Childhood arbetar på olika sätt för att förhindra att barn utsätts för övergrepp. När NetClean presenterade sitt projekt för organisationen för två år sedan, beslutade man sig därför för att stödja dem i arbetet att ta fram en affärsmässigt fungerande produkt.

- Nu när tekniken är färdig, gäller det att se till att så många företag som möjligt installerar den nya mjukvaran, fortsätter Gunilla von Arbin. Vi på Childhood kommer aktivt att verka för att våra partners både i Sverige och utomlands gör så.

Med den nya produkten, som fungerar ungefär som ett virusskydd, kan företag och andra organisationer med interna nätverk skydda sig från barnpornografiska bilder. Skulle en illegal bild dyka upp i nätverket syns detta, och företaget kan vidta åtgärder. Den viktigaste funktionen med mjukvaran är att den har en förebyggande effekt. Den som tittar på barnpornografiska bilder riskerar nu att bli upptäckt.

- Varken vi eller våra kunder accepterar att det sprids barnpornografiska bilder via Internet, säger Marie Ehrling, vd på TeliaSonera Sverige. Vi har under lång tid arbetat kraftfullt för att bekämpa detta och tyvärr måste vi kontinuerligt hitta nya lösningar och initiativ som försvårar spridning. Därför känns det bra att vi tillsammans med World Childhood Foundation och Netclean Technologies kan presentera den här nya lösningen idag.

Rikspolisstyrelsen spelar en viktig roll i projektet. Ett nytt analysverktyg omvandlar med hjälp av s.k. digitala fingeravtryck de barnpornografiska bilder som finns i polisens databas till unika bildkoder. Det är dessa koder som den nya mjukvaran söker efter i företagens nätverk.