Telia erbjuder Internet och mejl till cappuccinon

För Telia är samarbetet med Wayne’s Coffee intressant ur framförallt två perspektiv. Dels breddas HomeRun och Telia kan erbjuda en produkt som passar cafébesöket. Dels ges en ny kategori kunder möjlighet att koppla upp sig från bekväma och synliga surfzoner i städernas kärnor.

På Wayne’s Coffee vet man att intresset för den här typen av service är hög inte minst bland journalister och andra med rörligt arbete som behöver komma i kontakt med e-post, företagets intranät och Internet. T-mobile och Starbucks är en parallell i USA som rönt stor uppskattning och uppmärksamhet. Telia HomeRun och Wayne’s Coffee fungerar i samma anda.

– Trenden går mot en ökande andel kunder som önskar en internetuppkoppling medan man äter och eller tar en kaffe. Att enkelt kunna koppla upp sig och kolla sin e-post medan man har lite tid till förfogande kommer att uppskattas, säger Per Grankvist, marknadschef på Wayne’s Coffee.

2 x 15 minuters-kortet är ett abonnemang i form av ett skrapkort med användarnamn och lösenord. Anslutningen fungerar i 15 minuter från det första inloggningstillfället. Priset för kortet är 45 kr. Den andra kvarten på kortet kan sparas till ett senare tillfälle men gäller enbart på Wayne´s Coffees caféer.

Anslutningarna på caféerna kommer också att kunna nyttjas av kunder som köper HomeRuns 24-timmarskort eller som abonnerar på tjänsten.

Wayne’s Coffee finns på 45 platser. Först med Telia HomeRun är caféer i Gävle, Halmstad, Helsingborg, Södertälje, Umeå, Uppsala, Västerås, Göteborg, Sundsvall och sju caféer i Stockholm. Under våren installeras Telia HomeRun även i Karlskrona, Karlstad, Luleå, Skellefteå, Norrköping, Västerås, Malmö samt på ytterligare caféer i Stockholm.