Telia gör det enklare att använda bredband

Inloggningen tas bort successivt från den 19 april för att möta kundernas önskemål. Genom kundundersökningar vet Telia att majoriteten av kunderna vill slippa inloggningen och att många kunder redan nu använder program som automatiserar inloggningen.

Tre till fyra veckor innan inloggningen tas bort för respektive kund lägger Telia ut information som visas i samband med inloggningen. En vecka innan inloggningen försvinner kommer kunder som berörs därefter få ny information på inloggningssidan om när inloggningen försvinner.