TeliaSonera Finland genomför tidigare kommunicerade effektiviseringsåtgärder

TeliaSonera Finlands personalförhandlingar som meddelades i februari 2005 kring en neddragning av 650 befattningar inom företaget har nu slutförts. Bakgrunden till personalförhandlingarna var behovet att effektivisera TeliaSonera Finlands verksamhet. Den förändrade konkurrenssituationen, regleringen av telekombranschen och fokuseringen av produktportföljen är de huvudsakliga orsakerna for effektiviseringsåtgärderna.


Ytterligare information till journalister kan lämnas av:

Juha Pentti, Vice President, Human Resources, TeliaSonera Finland
Tel. +358 40 5074668

Taru Solakivi, Chief Shop Steward, TeliaSonera Finland
Tel. +358 0400 503746

Hannu Auvinen, Chief Shop Steward, TeliaSonera Finland
Tel. +358 0400 641820