TeliaSonera fokuserar på en gemensam mobil internetportal

TeliaSonera ser över sitt tjänsteutbud för att möta framtidens krav och efterfrågan på telekommunikationstjänster. Som ett led i det arbetet samordnar TeliaSonera sina satsningar på mobila Internettjänster och fokuserar på en gemensam mobil internetportal, SurfPortTM, som ska erbjudas TeliaSoneras kunder i Norden och Baltikum. Med SurfPort får kunderna snabb och enkel tillgång t ex till sökverktyg, positioneringstjänster, e-mail, underhållningstjänster och nyhetsredaktioners mobila internettjänster. SurfPort ersätter successivt TeliaSoneras lokala mobila Internetportaler, som t ex TeliaGo i Sverige och Sonera Plaza i Finland. Först ut med att få tillgång till Surfport är TeliaSoneras danska kunder i april 2005. I Sverige, Finland, Norge och Litauen lanseras SurfPort senare under året.

”Vi vill ta vara på framtida tillväxtmöjligheter i att paketera och distribuera mobila Internettjänster. I Norden används mobilen i genomsnitt endast cirka 5 minuter per dag. Genom att göra våra tjänster enklare att använda, så tror vi att fler kommer att upptäcka både nyttan och nöjet med våra mobila Internettjänster och därmed använda dem mer”, säger Terje Christoffersen, chef för marknadsföring, produkter och tjänster på TeliaSonera.

TeliaSoneras samordning av företagets satsningar på mobila Internetportaler i Norden och Baltikum, innebär också att stordriftsfördelar utnyttjas. Tekniska plattformar och stödsystem samordnas och marknadsföringsinsatser utnyttjas för flera marknader samtidigt. De avtal som TeliaSonera ingår med innehållsleverantörer kan gälla för alla länder i Norden och Baltikum där SurfPort används.

”För kunderna innebär det i längden att de får tillgång till ett bredare nordiskt tjänsteutbud, i tillägg till de lokala tjänsterna”, säger Terje Christofersen.

TeliaSoneras strävan efter enkelhet är central i SurfPort. Genom att involvera kunder och partners tidigt i utvecklingsprocessen har TeliaSonera tagit fram en mobil Internetportal där användarvänlighet satts främst. Menyerna i SurfPort är enkla att navigera genom och det går snabbt att hitta olika innehållstjänster som t.ex. sport, musik, e-mail och nyheter. De kunder som idag använder sig av t ex TeliaGo i Sverige eller Sonera Plaza i Finland kommer inte att behöva göra några särskilda manuella inställningar för att få tillgång till SurfPort. Uppdateringen sker automatiskt.

SurfPortTM är ett varumärke som registrerats av TeliaSonera AB.