TeliaSoneras årsredovisning och årsöversikt för 2004

TeliaSoneras årsredovisning och årsöversikt för 2004 finns nu tillgänglig på www.teliasonera.com.

Samtidigt pågår distribution av årsöversikten till de
aktieägare som begärt att få tryckt finansiell information hemskickad.