Bredbandsnätet i Norra Bohuslän invigt

Kommunerna tecknade i mars 2004 avtal med TeliaSonera Network Sales om utbyggnad av ett Skanova-nät. Utbyggnaden är nu klar och under tisdagen invigde landshövding Göte Bernhardsson och företrädare för kommunerna officiellt det nya nätet, tillsammans med representanter från det lokala näringslivet samt TeliaSonera.

 Bredbandsnätet har varit efterfrågat av många privatpersoner och företag, och vi fyller nu det behovet i regionen. Samtidigt undanröjer vi en del av nackdelarna med stora avstånd till större tätorter, i och med att nästan alla invånare ute i kommunerna får tillgång till bredband, säger Ingmar Thoresson, IT-chef i Tanums kommun.

Samtliga telestationer i kommunerna har uppgraderats till ADSL-kapacitet som utnyttjar det befintliga telenätet. Stationerna har även kopplats samman med ett nytt radiolänk- och fiberoptiskt nät, vilket i sin tur kopplats ihop med den så kallade Bohusringen som sammanlänkar de fem huvudorterna i kommunerna.

Majoriteten av invånarna i regionen kan välja fritt bland de olika Internetoperatörer som levererar bredbandstjänster till privatpersoner och företag. Hushållen kan välja tjänster med kapacitet från 250 kbit/s upp till 24 Mbit/s beroende på operatör. Företag med stora kapacitetskrav kan ansluta sig till det ortssammanbindande nätet, och därmed få tillgång till mycket hög överföringshastighet.

 Bredbandsnätet innebär stora fördelar, inte minst för boende i glesbygd. Därför är det glädjande att vi har kunnat erbjuda regionen ett nät med mycket hög täckning även i områden som ligger långt ifrån tätorterna, säger Monica Björk, tf chef för TeliaSonera Network Sales.

Skanova-nät har under de senaste åren levererats till cirka 80 kommuner i Sverige. I Västra Götalands län har ett tjugotal kommuner upphandlat Skanova-nät från TeliaSonera.