Förändringar i TeliaSoneras Investor Relations-funktion

Tobias Lennér lämnar den 1 juni posten som chef för Investor Relations på TeliaSonera för att tillträda som chef för Halebop inom TeliaSonera Sverige. Halebop är en virtuell operatör i Telias nät som verkar under eget varumärke. Halebops erbjudande är ett lågpriserbjudande med ett par hundratusen kunder.

Tobias Lennér har en bakgrund som ekonomijournalist och rekryterades till Telia i samband med börsintroduktionen år 2000 för att bygga upp en Investor Relations-funktion.

Martti Yrjö-Koskinen, som idag arbetar som ställföreträdande chef för Investor Relations blir tillförordnad IR-chef tills dess att en permanent efterträdare har utsetts. Martti Yrjö-Koskinen som kommer från Sonera har sedan fusionen arbetat med finansfrågor på huvudkontoret innan han började inom Investor Relations i februari.