Högsbybor mest intresserade av bättre Teliatäckning i Kalmar län

Högsbybor mest intresserade av bättre Teliatäckning i Kalmar län

Drygt 4 000 personer har i en pågående webbenkät lämnat förslag till Telia om var de vill ha ökad mobiltäckning runt om i Sverige. I Kalmar län har efter en månad 178 önskemål registrerats. 14 kommer från Högsby kommun, som sett till antal kommuninvånare därmed toppar intresset i länet.

Fram till midsommar är vem som helst välkommen att lämna önskemål om utökad mobiltäckning på Telias hemsida www.telia.se. Syftet med enkäten är att använda sig av kunders önskemål i prioriteringen i den utbyggnadssatsning i miljardklassen företaget just nu arbetar med.

Telia kommer att utöka täckningen generellt i landet från 70 till 90 procent. Merparten av satsningen kommer att ske i de områden där man nu använder sig av mycket NMT. NMT-nätet kommer att avvecklas under 2008 och samtliga Telias NMT-kunder kommer att erbjudas plats i det nya utbyggda GSM-nätet.

– Jag vill tacka alla som engagerar sig i vårt arbete med att förbättra täckningen. God täckning har blivit vårt signum och det stora intresset för ytterligare förbättringar bekräftar att våra kunder tycker det är viktigt. De närmaste tre åren bygger vi ut nätet med högre datahastigheter och en yttäckning som gör avancerad mobil kommunikation möjlig nästan överallt, säger Marie Ehrling, vd TeliaSonera Sverige.

Efter en månad har drygt 4 000 personer svarat på webbenkäten. Telia hoppas att många fler ska ta tillfället i akt att göra sina önskemål kända fram till midsommar, då enkäten avslutas. Resultatet av enkäten kommer att påverka den framtida utbyggnaden av GSM-nätet.

I Kalmar län har hittills 178 önskemål kommit in som kommunvis fördelar sig på följande sätt, med den kommun i topp som i relation till befolkningen har lämnat in flest önskemål:

Kommun Antal önskemål Invånare

Högsby 14 6 244
Borgholm 17 11 133
Vimmerby 18 15 596
Oskarshamn 26 26 300
Mörbylånga 13 13 403
Torsås 7 7 263
Hultsfred 12 14 591
Västervik 27 36 566
Nybro 14 19 882
Mönsterås 9 13 226
Emmaboda 3 9 643
Kalmar 18 60 649

Bara under första kvartalet 2005 har Telia byggt ut täckningen för både GSM och 3G på hundratals platser runt om i landet. För en komplett lista, besök www.telia.se
_______________________________________________________________
Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
TeliaSonera Sveriges presstjänst, tfn 020-77 58 30