Internet ska ge bättre kundservice i transportbranschen

Totalt har 98 transportföretag runt om i landet medverkat i undersökningen. Av dessa väljer fyra av tio att satsa på hemsidan för att utveckla kundservicen. Lika många kommer att prioritera tydligare presentationer av produkter och tjänster på Internet, medan två av tio uppger att de ska utveckla leverans- och lageruppgifterna. Tre av tio kommer dock inte att göra några satsningar alls på bättre kundservice under det närmaste året.

– De elektroniska kanalerna blir allt viktigare både för att behålla kunderna och för att attrahera nya. De spelar också stor roll för kundservicearbetet. Snabba svar på förfrågningar via e-post och telefon är ett måste för företagen i dag, säger Tomas Forsgren, regionchef på TeliaSonera Sveriges företagssegment.

48 procent av dem som svarat på undersökningen vill ha ett system där körorder sänds till förardator via mobilnätet och kan användas för att minska det administrativa arbetet och effektivisera logistikprocessen. En tredjedel uppger också att ett transportplanerings¬system med GPS-utrustade bilar, där transport¬ledaren kan följa enskilda bilar för effektivare ruttplanering, är intressant.

Viktigt med snabb kontakt

Tre av fyra transportföretag tror att kunderna tycker det är viktigast att de lätt och snabbt kan få tag på företaget, t.ex. via telefon och e-post. För att underlätta detta för kunderna väljer en fjärdedel av transportföretagen att satsa på e-post i mobilen och lika många på att medarbetarna ska få handdatorer med inbyggd mobiltelefon och möjlighet att ringa alla samtal från en och samma telefon.

- - - - - - - - - - - - - - -

Om Telias kommunikationsbarometer för företag:
Telia har i kommunikationsbarometern för företag, delrapporten ”Transportbranschen om kundservice och modern kommunikation”, frågat 108 representanter för 98 transportföretag om bl.a. kundservice. Hela Sverige är representerat. Respondenterna arbetar på företag som är kunder till Telia. Fältperioden var den 22-31 mars 2005.