Karlskronabor mest intresserade av bättre Teliatäckning i Blekinge

Pressmeddelande
2005-05-06Karlskronabor mest intresserade av bättre Teliatäckning i Blekinge

Drygt 4 000 personer har i en pågående webbenkät lämnat förslag till
Telia om var de vill ha ökad mobiltäckning runt om i Sverige. I Blekinge
län har efter en månad 92 önskemål registrerats. 62 kommer från
Karlskrona kommun, som därmed toppar intresset i länet.

Fram till midsommar är vem som helst välkommen att lämna önskemål om
utökad mobiltäckning på Telias hemsida www.telia.se. Syftet med enkäten
är att använda sig av kunders önskemål i prioriteringen i den
utbyggnadssatsning i miljardklassen företaget just nu arbetar med.

Telia kommer att utöka täckningen generellt i landet från 70 till 90
procent. Merparten av satsningen kommer att ske i de områden där man nu
använder sig av mycket NMT. NMT-nätet kommer att avvecklas under 2008
och samtliga Telias NMT-kunder kommer att erbjudas plats i det nya
utbyggda GSM-nätet.

– Jag vill tacka alla som engagerar sig i vårt arbete med att förbättra
täckningen. God täckning har blivit vårt signum och det stora intresset
för ytterligare förbättringar bekräftar att våra kunder tycker det är
viktigt. De närmaste tre åren bygger vi ut nätet med högre
datahastigheter och en yttäckning som gör avancerad mobil kommunikation
möjlig nästan överallt, säger Marie Ehrling, vd TeliaSonera Sverige.

Efter en månad har drygt 4 000 personer svarat på webbenkäten. Telia
hoppas att många fler ska ta tillfället i akt att göra sina önskemål
kända fram till midsommar, då enkäten avslutas. Resultatet av enkäten
kommer att påverka den framtida utbyggnaden av GSM-nätet.

I Blekinge län har hittills 92 önskemål kommit in som kommunvis fördelar
sig på följande sätt, med den kommun i topp som i relation till
befolkningen har lämnat in flest önskemål:

Kommun Antal önskemål Invånare


Karlskrona 62 61 137
Olofström 8 13 524
Ronneby 16 28 283
Sölvesborg 6 16 544
Karlshamn 0 30 847


Bara under första kvartalet 2005 har Telia byggt ut täckningen för både
GSM och 3G på hundratals platser runt om i landet. För en komplett
lista, besök www.telia.se

_______________________________________________
Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
TeliaSonera Sveriges presstjänst, tfn 020-77 58 30