Norrländska kunder väljer bort företag med dålig service

Dålig kundservice innebär att företag i Norrland varje år förlorar många affärer. Totalt 83 procent av kunderna i Norrland uppger att de någon gång har valt att inte handla av ett företag som har gett dem dålig service. Två av tio svarar att de ”upprepade gånger” har valt bort ett företag, medan 58 procent svarar ”några gånger”.

De tre vanligaste orsakerna till de norrländska kundernas missnöje är:
- företaget svarade sent/inte alls på e-post (37 procent)
- företaget svarade sent/inte alls på förfrågan via telefon (27 procent)
- gick inte att hitta kontaktuppgifter på hemsidan (21 procent)

– Det är förvånande att kunderna upplever sådana problem med e-posten. Inte minst med tanke på att det i dag finns bra system som kan hantera detta mer eller mindre automatiskt åt företagen, säger Tomas Forsgren, regionchef nord, TeliaSonera Sveriges företagssegment.

Företagen upplever dock inte att problemen med dålig kundservice är stora. Sex av tio företag i Norrland svarar ”nej, aldrig” på frågan om de har förlorat en affär på grund av dålig kundservice. Endast 1 procent av företagen uppger att de ”upprepade gånger” har förlorat kunder, 23 procent svarar att det har hänt ”några gånger”.

- - - - -
Om Telias kommunikationsbarometer för företag:
Telia har i kommunikationsbarometern för företag, delrapporten ”Företag och kunder i Norrland om kundservice och modern kommunikation”, frågat 136 företagsrepresentanter och 259 kunder i Norrland om bl.a. kundservice. Respondenterna arbetar på företag som är kunder till Telia. Fältperioden var den 22-31 mars 2005.