Sydsvenska kunder väljer bort företag med dålig service

Dålig kundservice innebär att företag i Sydsverige varje år förlorar många affärer. Totalt 83 procent av kunderna i Sydsverige uppger att de någon gång har valt att inte handla av ett företag som har gett dem dålig service. Två av tio svarar att de ”upprepade gånger” har valt bort ett företag, medan 58 procent svarar ”några gånger”.

De tre vanligaste orsakerna till de sydsvenska kundernas missnöje är:
- företaget svarade sent/inte alls på e-post (46 procent)
- företaget svarade sent/inte alls på förfrågan via telefon (23 procent)
- dåligt uppdaterad/felaktig hemsida gällande produktinformation (22 procent)

- Det är förvånande att kunderna upplever sådana problem med e-posten. Inte minst med tanke på att det i dag finns bra system som kan hantera detta mer eller mindre automatiskt åt företagen, säger Bo Rosvall, regionchef syd, TeliaSonera Sveriges företagssegment.

Företagen upplever dock inte att problemen med dålig kundservice är stora. Sex av tio företag i Sydsverige svarar ”nej, aldrig” på frågan om de har förlorat en affär på grund av dålig kundservice. Endast 1 procent av företagen uppger att de ”upprepade gånger” har förlorat kunder, 27 procent svarar att det har hänt ”några gånger”.

Om Telias kommunikationsbarometer för företag:
Telia har i kommunikationsbarometern för företag, delrapporten ”Företag och kunder i Sydsverige om kundservice och modern kommunikation”, frågat 244 företagsrepresentanter och 301 kunder i Sydsverige om bl.a. kundservice. Respondenterna arbetar på företag som är kunder till Telia. Fältperioden var den 22-31 mars 2005.