Telia ger småföretag obegränsad samtalstid för fast avgift

För 498 kr i månaden kan företagare ringa obegränsad tid
• från fasta telefonen till alla fasta nät
• från fasta telefonen till Telias mobilnät
• från mobilen till Telias mobilnät

Fördelen med det här paketet är att en företagare får bra kontroll på sina telefonkostnader, eftersom både abonnemangsavgifter och samtalskostnader ingår i månadsavgiften. Det förväntas bli så attraktivt att Telia begränsar antal paket som ett företag får köpa in till högst tre.

Ett undantag från nolltaxan är samtal från mobilen till det fasta nätet. Där blir priset 60 öre per minut och utanför Telias nät till andra mobiloperatörer varierar priset, beroende på vilken operatör man ringer till, från 1,50 kr till 2,60 kr i minuten.

- För företagaren blir det en enkelhet genom färre prisnivåer och attraktivt eftersom det inte finns några bindningstider eller krav på förbrukning. Många hantverkare och andra får en kostnadseffektivitet genom att man inte behöver tänka på hur länge man ringer, säger Erik Heilborn, chef för TeliaSonera Sveriges företagssegment. Paketet är också lätt att växa med och lägga till tilläggstjänster som förenklar ett mobilt arbetssätt. Till exempel data- och positioneringstjänster.

Öppningsavgiften är 40 öre per samtal för alla samtalsslag. Samtliga priser är exklusive moms.